Podnaslovni prevajalci, pozor!

Evropsko združenje avdiovizualnih prevajalcev AVTE opozarja na nesprejemljivo nizke tarife za podnaslovno prevajanje, ki jih ponujajo nekateri veliki naročniki. Objavljamo prevod sporočila, izvirnik pa lahko preberete na http://avteurope.eu/2020/08/20/subtitlers-beware/.

 

Podnaslovni prevajalci, pozor!

V zadnjem času je več velikih tujih podnaslavljalskih podjetij objavilo povpraševanja po honorarnih sodelavcih – prevajalcih. V večini primerov izkušnje niso potrebne, kvečjemu zaželene. Poudarjajo prednosti takšnega dela, kot so prilagodljiv delovni čas, delo od doma in samostojno razporejanje količine dela. Nikjer pa ne omenjajo tarif.

Prevajalci, ki odgovorijo na te oglase, šele kasneje izvejo, da so ponujene tarife izjemno nizke in da jih podjetja niso pripravljena zvišati. Pri polni delovni obremenitvi lahko prevajalec ob takem plačilu zasluži kvečjemu minimalno mesečno plačo. Tako tudi samostojno razporejanje količine dela postane vprašljivo, varčevanje za pokojnino in plačevanje prispevkov za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje, kar naj bi bilo omogočeno vsakemu samozaposlenemu, pa je praktično nemogoče.

Podnaslavljanje je ustvarjalno, zelo strokovno delo, zato bi morali biti poklicni podnaslavljalci primerno plačani. Začetnikom bi bilo treba omogočiti ustrezno usposabljanje, namesto da jih podjetja izkoriščajo s plačevanjem minimalnih tarif.

Če bo več podnaslovnih prevajalcev zavrnilo nezadovoljive delovne pogoje in plačilo, si bomo lahko uspešneje prizadevali za ozaveščanje naročnikov, da je avdiovizualno prevajanje ustvarjalno delo, ki zahteva svoj čas in spodobno plačilo.

Prevajalce pozivamo, naj ne sprejemajo naročil pod takšnimi pogoji, in o teh ponudbah obvestijo stanovska društva v svojih državah, tudi če niso včlanjeni vanje. Obvestite lahko tudi AVTE (http://avteurope.eu), in sicer po elektronski pošti (contact@avteeurope.eu), Facebooku ali Twitterju (@avteur).

Napoved dogodka: Predstavitev smernic za podnaslavljanje v slovenščini 22. oktobra 2020


V Hiši EU v Ljubljani bo 22. oktobra 2020 na delavnici Translating Europe Workshop v organizaciji Evropske komisije potekala predstavitev nacionalnih smernic za podnaslavljanje, ki jih pripravlja Društvo slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev v sodelovanju z Oddelkom za prevajanje TV Slovenija, Slovensko kinoteko, Oddelkom za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Lektorskim društvom Slovenije.
 
Dogodek z naslovom Podnaslavljanje med znanostjo in umetnostjo je namenjen prevajalcem, lektorjem, študentom, filmskim ustvarjalcem, prevajalskim agencijam in splošni javnosti.
 
Predstavitvi smernic bodo sledila predavanja, v katerih bodo o podnaslavljanju in pomenu smernic govorili doc. dr. Silvana Orel Kos (Oddelek za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani), prof. Jan Pedersen (Univerza v Stockholmu, po videopovezavi), Barbara Müller (Oddelek za prevajanje TV Slovenija), Anja Naglič (Slovenska kinoteka) in drugi.
 
Predstavili bomo DSFTP, o krovni organizaciji AVTE (AudioVisual Translators Europe) pa bodo v videopredstavitvah govorili trije njeni predstavniki (Amalie Foss, Jean-François Cornu in Henrik W. Johnsen).
 
Naš član Martin Medved bo v kratkem videu pokazal, kako podnaslovno prevajanje poteka v praksi.
Dogodek se bo končal z minidelavnico podnaslovnega prevajanja.

Nov upravni odbor


Občni zbor DSFTP je 19. maja 2020 izvolil nov upravni odbor društva. Sestavljajo ga: Jerca Kos (predsednica), Gregor Fajdiga (podpredsednik), Martin Medved (tajnik), Andreja Kurent (blagajničarka) in Polona Mertelj (članica).

Člani novega nadzornega odbora pa so: Dušan Gorše (predsednik), Jolanda Blokar in Karmen Dobrila.