Nov spletni slovar imen živali

DSFTP je izdal spletni slovar »Slovenjena imena nekaterih razredov živali«, ki so ga sestavile naše članice Polona Mertelj, Barbara Müller in Lorena Dobrila ter tehnična sodelavka Greta Rihtar. Dostopen je na portalu Termania: https://www.termania.net/?searchIn=Linked&ld=354#.

Slovar je sad večletnega zbiranja imen živali, s katerimi so se pri svojem delu srečevali prevajalci poljudnih in izobraževalnih oddaj. Temelji na znanstvenih in slovenskih imenih, objavljenih v Ilustrirani enciklopediji živali (Mladinska knjiga, 1968), Veliki ilustrirani enciklopediji živali (Mladinska knjiga, 2003), na seznamu trgovskih ter znanstvenih imen rib in lupinarjev Evropske komisije in seznamu slovenskih imen kačjih pastirjev na spletni strani Odonatološkega društva. Dopolnjen je z angleškimi ustreznicami in ponekod posodobljenimi znanstvenimi imeni. Z izjemo ogroženih vrst ne vsebuje imen sesalcev, saj so ta objavljena v enciklopediji Sesalci (Mladinska knjiga, 1996), imen ptic zahodne Palearktike, ki jih je objavil DOPPS, ter imen žuželk in nižjih živali iz omenjenih enciklopedij. Namenjen je predvsem prevajalcem kot pomoč pri delu, a tudi širši javnosti.

Razpis za nagrade DSFTP za leto 2021

Izdajatelj razpisa: Društvo slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev (v nadaljevanju: Društvo oz. DSFTP) 

Datum objave razpisa: 10. 5. 2021

Datum zaključka razpisa: 31. 8. 2021

Društvo slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev na podlagi "Pravilnika o nagradah Društva slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev" razpisuje naslednje nagrade za vrhunske prevode avdiovizualnih vsebin iz tujih jezikov v slovenščino in iz slovenščine v tuje jezike:

– nagrado Brede Lipovšek za življenjsko delo,

– društvene žanrske nagrade.

Te so:

– nagrada za podnaslovni prevod celovečernega igranega filma v slovenščino;

– nagrada za prevod celovečernega animiranega ali igranega filma za sinhronizacijo v slovenščino;

– nagrada za prevod dokumentarne oddaje ali dokumentarnega filma s področja družboslovja in humanistike v slovenščino;

– nagrada za prevod poljudnoznanstvene oddaje ali poljudnoznanstvenega filma s področja naravoslovja in tehnike v slovenščino;

– nagrada za prevod igrane nadaljevanke ali nanizanke v slovenščino;

– nagrada za prevod otroške risanke ali risane serije, otroške ali mladinske oddaje ali serije oziroma filma v slovenščino;

– nagrada za prevod celovečernega filma, dokumentarne oddaje ali otroške oddaje v tuj jezik.

Kdo lahko predlaga kandidate za nagrado in kako:

Kandidate za nagrado lahko predlagajo posamezniki, ustanove s področja medijev in društvena komisija. Prevajalec se lahko predlaga tudi sam.

Predlagatelj mora svoj izbor pisno utemeljiti. Pri tem mora upoštevati kakovost, zahtevnost in pomembnost prevoda oziroma prevajalskega opusa.

Predlagatelj na naslov Društva s pripisom "Nagrade DSFTP 2021" pošlje svoj predlog, v katerem mora navesti svoje podatke (ime in naslov), kraj in datum, ime in priimek kandidata, vrsto nagrade, za katero ga predlaga, in podatke o prevodu, ki ga predlaga za nagrado (pri nagradi za življenjsko delo se podatkov o prevodu ne navaja). Svoj predlog mora pisno utemeljiti. Predlagatelj lahko po elektronski pošti dobi obrazec društva, veljavni pa so vsi predlogi s popolnimi podatki.

Predlagatelj o predlogu obvesti kandidata za nagrado.

Kaj mora storiti kandidat:

Kandidat za društveno žanrsko nagrado v razpisnem roku na e-naslov Društva s pripisom oziroma z imenom zadeve "Nagrade DSFTP 2021" pošlje:

- prevod v elektronski obliki v formatu z določenimi časovnimi kodami (zaželen format je .srt);

- izvirno besedilo (če mu je na voljo);

- video posnetek v enem izmed običajnih formatov, ki jih prepozna večina video predvajalnikov (vmw, avi, mp4, mpg), in sicer prek storitve We Transfer, My Air Bridge, Dropbox ipd.; in

- lastnoročno napisano in podpisano izjavo, da je avtor prevoda, predlaganega za nagrado.

Kandidat za nagrado za življenjsko delo Društvu ne predloži ničesar.

Kdo obravnava predloge za nagrade in kdaj:

Predloge, prejete v razpisnem roku, obravnava društvena komisija za nagrade in priznanja, ki v desetih tednih po zadnjem dnevu razpisnega roka odloči o nagrajencih.

Rok in način oddaje:

Rok za oddajo predlogov in dokumentacije je 31. 8. 2021.

Predloge za nagrado se pošlje po navadni pošti na naslov Društva, Blažičeva 11, 1000 Ljubljana. Dokumentacijo se pošlje v elektronski obliki na e-naslov Društva (dsftp.drustvo@gmail.com) z imenom zadeve Nagrade DSFTP 2021.

Predlogi morajo prispeti na društveni naslov najpozneje s poštnim žigom z datumom zadnjega dneva razpisnega roka, elektronsko gradivo pa v e-sporočilu z datumom zadnjega dneva razpisnega roka.

Naslov Društva:

DSFTP

Blažičeva 11

1000 Ljubljana

"Nagrade DSFTP"

in:

dsftp.drustvo@gmail.com

Drugi podatki:

1)      Pravilnik o nagradah DSFTP najdete na spletni strani Društva: http://www.dsftp.si/p/blog-page.html

2)      Upravni odbor Društva bo na društveni spletni strani in v medijih obvestil javnost o kraju in času podelitve nagrad.

Če nisi preveden, ne obstajaš – drugi predstavitveni filmček

V sklopu projekta Če nisi preveden, ne obstajaš, pri katerem sodelujemo z Društvom znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije, Lektorskim društvom Slovenije, Združenjem konferenčnih tolmačev Slovenije in Društvom slovenskih književnih prevajalcev, objavljamo drugi filmček. Baterija ali akumulator? Poglejte, s kakšnimi prevajalskimi dilemami se ubada predsednica DSFTP-ja Jerca Kos (povezava na YouTube). 

Glasovi kulture: AVTE je bil izbran!


 

Prijava evropskega združenja prevajalcev AV-vsebin AVTE za sodelovanje v pogovoru s kulturnim sektorjem, ki ga prireja Evropska komisija, je bila uspešna. Naše združenje je tako eden od 47 udeležencev, ki so bili izbrani izmed vseh kulturnih in kreativnih organizacij. AVTE je tudi ena od sedmih sodelujočih avdiovizualnih organizacij in edino prevajalsko združenje.

Osrednje teme pogovora bodo:

• prihodek umetnikov in status kulturnih ter kreativnih strokovnjakov in umetnikov

• mobilnost umetnikov ter drugih kulturnih in kreativnih strokovnjakov

• umetniška svoboda in svoboda izražanja

Pogovor »Glasovi kulture«, ki ga Evropska komisija organizira na poziv Evropskega parlamenta, vključuje tri korake od marca do junija 2021. Vsak udeleženec mora izpolniti vprašalnik o zgornjih treh temah (do 24. marca), se udeležiti srečanja za zbiranje idej (»brainstorming meeting«) (27. in 28. aprila) in pripraviti poročilo, ki se predstavi Evropski komisiji na srečanju v okviru pogovora (29. junija).

AVTE bo zagovarjal in spodbujal interese avdiovizualnih prevajalcev: pošteno plačilo, primerne delovne razmere, zaščito pred izkoriščanjem svetovnih ponudnikov lokalizacije, obrambo svobode izražanja in prevajanja ter zaščito pred cenzuro.

S spodbujanjem visokokakovostnega prevajanja kot neobhodnega načina kroženja avdiovizualnih del po Evropski uniji bo zagovarjal tudi avdiovizualne ustvarjalce in njihova dela.

Če nisi preveden, ne obstajaš - prvi predstavitveni filmček

Vabljeni k ogledu prvega predstavitvenega filmčka v sklopu projekta Če nisi preveden, ne
obstajaš
, pri katerem sodelujemo z Društvom znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije,
Lektorskim društvom Slovenije, Združenjem konferenčnih tolmačev Slovenije in Društvom
slovenskih književnih prevajalcev. V njem nastopa naš član Martin Medved (
https://www.youtube.com/watch?v=7BLhTloCGo4).


Kratko in jedrnato o AV-prevajanju

Letak AVTE

Kako bi opisali delo prevajalca AV-vsebin, zakaj je pomembno in vse bolj nepogrešljivo? S kakšnimi težavami se soočamo pri svojem delu, kaj bi lahko izboljšali? O vsem tem v letaku, ki ga je pripravila naša evropska krovna zveza AVTE.

 

 

Evropska komisija o kolektivnem pogajanju

Evropsko komisijo zanima naše mnenje! Pripravljajo se spremembe predpisov, ki samozaposlenim prepovedujejo kolektivno pogajanje (npr. o tarifah): 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/mex_21_23

(druga novica na strani, »Competititon«).

 

Spremembe bi bile močno dobrodošle tudi za nas, prevajalce, ki nas varuhi konkurence pogosto enačijo s podjetji. DSFTP pripravlja odziv v okviru evropske zveze AVTE, do 3. februarja pa lahko komentarje oddate tudi kot posamezniki, po želji anonimno in v slovenščini: 

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12483-Collective-bargaining-agreements-for-self-employed-scope-of-application-EU-competition-rules 

 

Na povezavi lahko tudi preberete mnenja kolegov iz drugih držav – številni se spopadajo s prav takimi težavami kot mi. Vsako mnenje šteje, povejte svoje!