Informativni cenik

 


Prevod 1 strani iz tujega 

v slovenski jezik

najmanj 21 evrov 

(35 za zelo zahtevna besedila)

Prevod 1 podnapisa

iz tujega v slovenski jezik    

                   

najmanj 53 centov

Prevod 1 minute AV-gradiva  

iz tujega v slovenski jezik      

najmanj 5,3 evra  

 

Dodatek na prevod v tuji jezik    

                                              

80 odstotkov

Dodatek za čezmerno

dnevno obremenitev    

          

30 % za do 20 % večjo obremenitev                       

50 % za do 50 % večjo obremenitev 

100 % za več kot 50 % večjo obremenitev

Dodatek za kodiranje 20 odstotkov
Transkripcija

najmanj 0,3 evra na podnapis

 

Obrazložitev: Informativne cene so preračunane iz izhodiščne neto mesečne plače 1300 evrov ob priporočeni dnevni obremenitvi 5 strani besedila (1 stran je 1500 znakov brez presledkov oziroma 1800 znakov s presledki) oziroma 200 podnapisov (s priloženim zakodiranim besedilom v izvirniku) oziroma 20 minut AV-gradiva na dan (prav tako s priloženim zakodiranim besedilom  v izvirniku).

Dnevna obremenitev prevajalca (m/ž) je povzeta po priporočilih evropskega združenja prevajalcev AV-vsebin (AVTE) za 40-urni delovni teden.

Naročniki naj upoštevajo, da so to cene za nelektoriran prevod. Vsak prevod mora pred objavo pregledati lektor, kar se obračuna posebej.