Smernice/Guidelines

Smernice za podnaslavljanje v slovenščini (pdf)

Guidelines for Subtitling in Slovenia (pdf)