Nov upravni odbor


Občni zbor DSFTP je 19. maja 2020 izvolil nov upravni odbor društva. Sestavljajo ga: Jerca Kos (predsednica), Gregor Fajdiga (podpredsednik), Martin Medved (tajnik), Andreja Kurent (blagajničarka) in Polona Mertelj (članica).

Člani novega nadzornega odbora pa so: Dušan Gorše (predsednik), Jolanda Blokar in Karmen Dobrila.