DSFTP ima nov upravni in nadzorni odbor

Dosedanjemu upravnemu in nadzornemu odboru se je iztekel triletni mandat, zato smo se na občnem zboru 21. marca zahvalili njunim članom in izvolili nova organa društva. Upravni odbor zdaj sestavljajo: Diana Grden Jenko (predsednica), Jerca Kos (podpredsednica), Daša Perme Jurjavčič (tajnica), Barbara Müller (blagajničarka) in Nina Zabukovec (članica).


V novem nadzornem odboru pa so Andrej Hiti Ožinger (predsednik) ter člana Andreja Kurent in Martin Medved.

Vsem čestitamo za izvolitev in jim želimo uspešno delo.