Kratko in jedrnato o AV-prevajanju

Letak AVTE

Kako bi opisali delo prevajalca AV-vsebin, zakaj je pomembno in vse bolj nepogrešljivo? S kakšnimi težavami se soočamo pri svojem delu, kaj bi lahko izboljšali? O vsem tem v letaku, ki ga je pripravila naša evropska krovna zveza AVTE.