Podnaslovni prevajalci, pozor!

Evropsko združenje avdiovizualnih prevajalcev AVTE opozarja na nesprejemljivo nizke tarife za podnaslovno prevajanje, ki jih ponujajo nekateri veliki naročniki. Objavljamo prevod sporočila, izvirnik pa lahko preberete na http://avteurope.eu/2020/08/20/subtitlers-beware/.

 

Podnaslovni prevajalci, pozor!

V zadnjem času je več velikih tujih podnaslavljalskih podjetij objavilo povpraševanja po honorarnih sodelavcih – prevajalcih. V večini primerov izkušnje niso potrebne, kvečjemu zaželene. Poudarjajo prednosti takšnega dela, kot so prilagodljiv delovni čas, delo od doma in samostojno razporejanje količine dela. Nikjer pa ne omenjajo tarif.

Prevajalci, ki odgovorijo na te oglase, šele kasneje izvejo, da so ponujene tarife izjemno nizke in da jih podjetja niso pripravljena zvišati. Pri polni delovni obremenitvi lahko prevajalec ob takem plačilu zasluži kvečjemu minimalno mesečno plačo. Tako tudi samostojno razporejanje količine dela postane vprašljivo, varčevanje za pokojnino in plačevanje prispevkov za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje, kar naj bi bilo omogočeno vsakemu samozaposlenemu, pa je praktično nemogoče.

Podnaslavljanje je ustvarjalno, zelo strokovno delo, zato bi morali biti poklicni podnaslavljalci primerno plačani. Začetnikom bi bilo treba omogočiti ustrezno usposabljanje, namesto da jih podjetja izkoriščajo s plačevanjem minimalnih tarif.

Če bo več podnaslovnih prevajalcev zavrnilo nezadovoljive delovne pogoje in plačilo, si bomo lahko uspešneje prizadevali za ozaveščanje naročnikov, da je avdiovizualno prevajanje ustvarjalno delo, ki zahteva svoj čas in spodobno plačilo.

Prevajalce pozivamo, naj ne sprejemajo naročil pod takšnimi pogoji, in o teh ponudbah obvestijo stanovska društva v svojih državah, tudi če niso včlanjeni vanje. Obvestite lahko tudi AVTE (http://avteurope.eu), in sicer po elektronski pošti (contact@avteeurope.eu), Facebooku ali Twitterju (@avteur).