Vabilo na predavanje o ustrezni rabi tujih zemljepisnih imen v prevodnih besedilih

Kako v prevodnih besedilih ravnati z zemljepisnimi imeni? Kako se lotiti morebitnega slovenjenja tujih zemljepisnih imen? Kateri priročniki, atlasi in druga gradiva so prevajalcu lahko pri tem v oporo?
Na ta in druga tovrstna vprašanja lahko dobite odgovor v torek, 4. decembra 2018, ob 17. uri. Vabimo vas namreč na strokovno predavanje dr. Draga Kladnika z naslovom O ustrezni rabi (podomačenih) tujih zemljepisnih imen v prevodnih besedilih. Predavanje z razpravo bo na Osnovni šoli Valentina Vodnika (nova šola) na Adamičevi 16 v Ljubljani.
Dr. Drago Kladnik je kot strokovnjak za zemljepisno imenoslovje in izrazoslovje znanstveni svetnik na Geografskem inštitutu Antona Melika Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, član številnih domačih in mednarodnih združenj in delovnih skupin s področja zemljepisnih imen in priprave pravopisa, soavtor ali avtor knjig Slovenski eksonimi in Slovenska imena držav, Slovarja slovenskih eksonimov v zbirki slovarjev Termania ter redaktor zemljepisnih imen v več novejših slovenskih atlasih sveta.
Prijave sprejemamo do ponedeljka, 3. decembra 2018, do 11. ure.
Za člane je predavanje brezplačno, za študente je kotizacija 10 evrov, za nečlane 20 evrov.
Kot prijava velja plačilo kotizacije in/oziroma prijava  po e-pošti (dsftp.drustvo@gmail.si).
Podatki za vplačilo so:
TRR: SI56 6100 0000 3511 747
BIC banke: HDELSI22
Koda namena: OTHR
namen: predavanje o eksonimih (obvezno)
Sklic - brez sklica
Referenca NRC