RAZPIS ZA NAGRADE DSFTP ZA LETO 2014
Izdajatelj razpisa: 
Društvo slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev (v nadaljevanju: Društvo oz. DSFTP)

Datum objave razpisa: 6. 5. 2014
Datum zaključka razpisa: 15. 6. 2014


ZADEVA: RAZPIS ZA NAGRADE DSFTP ZA LETO 2014


Društvo slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev na podlagi "Pravilnika o nagradah Društva slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev" razpisuje naslednje nagrade za vrhunske prevode avdiovizualnih vsebin iz tujih jezikov v slovenščino in iz slovenščine v tuje jezike:

– nagrado Brede Lipovšek za življenjsko delo,
– društvene žanrske nagrade.

Te so:
– nagrada za podnaslovni prevod celovečernega igranega filma v slovenščino;
– nagrada za prevod celovečernega animiranega ali igranega filma za sinhronizacijo v slovenščino;
– nagrada za prevod dokumentarne oddaje ali dokumentarnega filma s področja družboslovja in humanistike v slovenščino;
– nagrada za prevod poljudnoznanstvene oddaje ali poljudnoznanstvenega filma s področja naravoslovja in tehnike v slovenščino;
– nagrada za prevod igrane nadaljevanke ali nanizanke v slovenščino;
– nagrada za prevod otroške risanke ali risane serije v slovenščino;
– nagrada za prevod celovečernega filma, dokumentarne oddaje ali otroške oddaje v tuj jezik.


Kdo lahko predlaga kandidate za nagrado in kako:
Kandidate za nagrado lahko predlagajo posamezniki, ustanove s področja medijev in društvena komisija. 
Predlagatelj mora svoj izbor pisno utemeljiti. Pri predlogih mora upoštevati kakovost, zahtevnost in pomembnost prevoda oziroma prevajalskega opusa.

Predlagatelj na naslov Društva s pripisom "Nagrade DSFTP" pošlje svoj predlog, v katerem mora navesti svoje podatke (ime in naslov), kraj in datum, ime in priimek kandidata, vrsto nagrade, za katero ga predlaga, in podatke o prevodu, ki ga predlaga za nagrado (podatkov o prevodu se pri nagradi za življenjsko delo ne navaja). Svoj predlog mora pisno utemeljiti. Predlagatelj lahko po elektronski pošti dobi obrazec društva, veljavni pa so vsi predlogi s popolnimi podatki.

Predlagatelj o predlogu obvesti kandidata za nagrado.


Kaj mora storiti kandidat:
Kandidat za društveno žanrsko nagrado v razpisnem roku na naslov Društva s pripisom "Nagrade DSFTP" pošlje za nagrado predlagani prevod v tiskani (na naslov društva) in elektronski obliki (na e-naslov društva). 
Na naslov Društva v razpisnem roku dostavi tudi izvirno besedilo (če mu je na voljo) in video posnetek v enem izmed običajnih formatov, ki jih prepozna večina video predvajalnikov.

Kandidat za nagrado za življenjsko delo Društvu ne predloži ničesar.


Kdo obravnava predloge za nagrade in kdaj:
Predloge, prejete v razpisnem roku, obravnava društvena komisija za nagrade in priznanja, ki v treh tednih po zadnjem dnevu razpisnega roka odloči o nagrajencih.


Rok in način oddaje: 
Rok za oddajo predlogov in dokumentacije je 15. 6. 2014.
Dokumentacijo se pošlje po pošti (tiskano gradivo in video posnetek na nosilcu) oziroma e-pošti (elektronsko gradivo).
Dokumentacija mora na naslov Društva s pripisom "Nagrade DSFTP" prispeti najkasneje s poštnim žigom z datumom zadnjega dneva razpisnega roka, elektronsko gradivo pa v sporočilu z datumom zadnjega dneva razpisnega roka.


Naslov Društva:
DSFTP
Blažičeva 11 
1000 Ljubljana 
"Nagrade DSFTP"

in:Drugi podatki: 
1. 1) "Pravilnik o nagradah DSFTP" si lahko ogledate na spletni strani Društva: http://www.dsftp.si/;
2. 2) Upravni odbor Društva bo na društveni spletni strani in v medijih obvestil javnost o kraju in času podelitve nagrad.