Razpis za nagrade DSFTP za leto 2013


Izdajatelj razpisa:
Društvo slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev (v nadaljevanju: Društvo oz. DSFTP)

Datum objave razpisa 23. 4. 2013
Datum zaključka razpisa: 3. 6. 2013


ZADEVA: RAZPIS ZA NAGRADE DSFTP ZA LETO 2013


Društvo slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev na podlagi "Pravilnika o nagradah Društva slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev" razpisuje naslednje nagrade za vrhunske prevode avdiovizualnih vsebin iz tujih jezikov v slovenščino in iz slovenščine v tuje jezike:

- nagrado Brede Lipovšek za življenjsko delo,
- društvene žanrske nagrade.

Slednje so:

- nagrada za podnaslovni prevod celovečernega igranega filma v slovenščino;
- nagrada za prevod celovečernega animiranega ali igranega filma za sinhronizacijo v slovenščino;
- nagrada za prevod dokumentarne oddaje ali dokumentarnega filma s področja družboslovja in humanistike v slovenščino;
- nagrada za prevod poljudnoznanstvene oddaje ali poljudnoznanstvenega filma s področja naravoslovja in tehnike v slovenščino;
- nagrada za prevod igrane nadaljevanke ali nanizanke v slovenščino;
- nagrada za prevod otroške risanke ali risane serije v slovenščino;
- nagrada za prevod celovečernega filma, dokumentarne oddaje ali otroške oddaje v tuj jezik.


Kdo lahko predlaga kandidate za nagrado in kako:

Kandidate za nagrado lahko predlagajo posamezniki, ustanove s področja medijev in društvena komisija.
Predlagatelj mora svoj izbor pisno utemeljiti. Pri predlogih mora upoštevati kakovost, zahtevnost in pomembnost prevoda oziroma prevajalskega opusa.

Predlagatelj na naslov Društva s pripisom "Nagrade DSFTP" pošlje svoj predlog, v katerem mora navesti svoje podatke (ime in naslov), kraj in datum, ime in priimek kandidata, vrsto nagrade, za katero ga predlaga, in podatke o prevodu, ki ga predlaga za nagrado (podatkov o prevodu se pri nagradi za življenjsko delo ne navaja). Svoj predlog mora pisno utemeljiti. Predlagatelj lahko po elektronski pošti dobi obrazec društva, veljavni pa so vsi predlogi s popolnimi podatki.

Predlagatelj o predlogu obvesti kandidata za nagrado.


Kaj mora storiti kandidat:

Kandidat za društveno žanrsko nagrado v razpisnem roku na naslov Društva s pripisom "Nagrade DSFTP" pošlje za nagrado predlagani prevod v tiskani in digitalni obliki.
Na naslov Društva v razpisnem roku dostavi tudi izvirno besedilo in posnetek, če sta mu na voljo.

Kandidat za nagrado za življenjsko delo Društvu ne predloži ničesar.


Kdo obravnava predloge za nagrade in kdaj:

Predloge, prejete v razpisnem roku, obravnava društvena komisija za nagrade in priznanja, ki v treh tednih po zadnjem dnevu razpisnega roka odloči o nagrajencih.


Rok in način oddaje:

Rok za oddajo predlogov in dokumentacije je 3. 6. 2013.
Dokumentacijo se pošlje po pošti.
Dokumentacija mora na naslov Društva s pripisom "Nagrade DSFTP" prispeti najkasneje s poštnim žigom z datumom zadnjega dneva razpisnega roka.


Naslov Društva:
DSFTP
Blažičeva 11
1000 Ljubljana
"Nagrade DSFTP"


Kontaktni podatki: dsftp.drustvo@gmail.com


Drugi podatki:

1) "Pravilnik o nagradah DSFTP" si lahko ogledate na spletni strani Društva: http://www.dsftp.si/;
2) Upravni odbor Društva bo na društveni spletni strani in v medijih obvestil javnost o kraju in času podelitve nagrad.