Nov spletni slovar imen živali

DSFTP je izdal spletni slovar »Slovenjena imena nekaterih razredov živali«, ki so ga sestavile naše članice Polona Mertelj, Barbara Müller in Lorena Dobrila ter tehnična sodelavka Greta Rihtar. Dostopen je na portalu Termania: https://www.termania.net/?searchIn=Linked&ld=354#.

Slovar je sad večletnega zbiranja imen živali, s katerimi so se pri svojem delu srečevali prevajalci poljudnih in izobraževalnih oddaj. Temelji na znanstvenih in slovenskih imenih, objavljenih v Ilustrirani enciklopediji živali (Mladinska knjiga, 1968), Veliki ilustrirani enciklopediji živali (Mladinska knjiga, 2003), na seznamu trgovskih ter znanstvenih imen rib in lupinarjev Evropske komisije in seznamu slovenskih imen kačjih pastirjev na spletni strani Odonatološkega društva. Dopolnjen je z angleškimi ustreznicami in ponekod posodobljenimi znanstvenimi imeni. Z izjemo ogroženih vrst ne vsebuje imen sesalcev, saj so ta objavljena v enciklopediji Sesalci (Mladinska knjiga, 1996), imen ptic zahodne Palearktike, ki jih je objavil DOPPS, ter imen žuželk in nižjih živali iz omenjenih enciklopedij. Namenjen je predvsem prevajalcem kot pomoč pri delu, a tudi širši javnosti.