Glasovi kulture: AVTE je bil izbran!


 

Prijava evropskega združenja prevajalcev AV-vsebin AVTE za sodelovanje v pogovoru s kulturnim sektorjem, ki ga prireja Evropska komisija, je bila uspešna. Naše združenje je tako eden od 47 udeležencev, ki so bili izbrani izmed vseh kulturnih in kreativnih organizacij. AVTE je tudi ena od sedmih sodelujočih avdiovizualnih organizacij in edino prevajalsko združenje.

Osrednje teme pogovora bodo:

• prihodek umetnikov in status kulturnih ter kreativnih strokovnjakov in umetnikov

• mobilnost umetnikov ter drugih kulturnih in kreativnih strokovnjakov

• umetniška svoboda in svoboda izražanja

Pogovor »Glasovi kulture«, ki ga Evropska komisija organizira na poziv Evropskega parlamenta, vključuje tri korake od marca do junija 2021. Vsak udeleženec mora izpolniti vprašalnik o zgornjih treh temah (do 24. marca), se udeležiti srečanja za zbiranje idej (»brainstorming meeting«) (27. in 28. aprila) in pripraviti poročilo, ki se predstavi Evropski komisiji na srečanju v okviru pogovora (29. junija).

AVTE bo zagovarjal in spodbujal interese avdiovizualnih prevajalcev: pošteno plačilo, primerne delovne razmere, zaščito pred izkoriščanjem svetovnih ponudnikov lokalizacije, obrambo svobode izražanja in prevajanja ter zaščito pred cenzuro.

S spodbujanjem visokokakovostnega prevajanja kot neobhodnega načina kroženja avdiovizualnih del po Evropski uniji bo zagovarjal tudi avdiovizualne ustvarjalce in njihova dela.